Blogitem

Vrijdag 29 september 2023

Tijdens de eerste afspraak wordt een screening, intake en onderzoek uitgevoerd en wordt dit direct gevolgd door een behandeling. Hiervoor wordt 3-kwartier ingepland. Zo is er voldoende ruimte om te bespreken wat van belang is en om te onderzoeken en een start te maken met de behandeling.

Er wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld en hieraan de prognose gekoppeld hoe lang er nodig is voor jouw herstel.  Na een aantal weken wordt besproken hoe het gaat en of er eventuele aanpassingen moeten worden gemaakt.